TRADUCIÓN
XURADA

Para que unha tradución xurada se considere como tal, deberá contar coa certificación estándar que se establece no BOE, así como co selo e coa firma do tradutor xurado responsable. Deste xeito, estas traducións pasan a ser documentos oficiais, é dicir, teñen a mesma validez que o documento orixinal. O obxecto da dita certificación é que o tradutor xurado dea fe de que a tradución que realizou contén unha reprodución fiel do documento orixinal noutro idioma.

Unha das principais particularidades deste tipo de documentos viuse modificada recentemente: o seu soporte. Ata hai pouco, o único soporte válido era o soporte físico en calquera das súas formas (é dicir, papel), se ben non era necesaria a súa presentación en papel timbrado. Na actualidade, acéptanse traducións xuradas en formato dixital, sempre que conteñan a firma dixital do tradutor ou da tradutora.


CERTIFICACIÓN

Unha tradución xurada ten a mesma validez que o documento orixinal.