Profesionalidade, compromiso e traballo en equipo
son os valores que buscamos
nos nosos colaboradores.

 

Envíanos o teu currículo e teremos en conta o teu perfil na nosa próxima selección de persoal.    * En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoste de que os datos facilitados neste formulario serán incluídos nun ficheiro propiedade de GLOBALINGUA, S. L., que será utilizado unicamente para a xestión de clientes e de provedores. Así mesmo, informámoste de que podes exercer os dereitos de acceso, de rectificación, de cancelación e de oposición ao tratamento dos teus datos ante o responsable do tratamento de GLOBALINGUA, S. L., na Rúa do Voluntariado, n.º 3, local 41, 15003 (A Coruña).