Sabemos que todas as empresas
ou negocios son diferentes.
Por iso, realizaremos unha análise de cada
proxecto para adaptarnos ás túas necesidades.

 

Completa o formulario cos teus datos e envíanos o teu proxecto para que poidamos elaborar un orzamento á medida.    * En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoste de que os datos facilitados neste formulario serán incluídos nun ficheiro propiedade de GLOBALINGUA, S. L., que será utilizado unicamente para a xestión de clientes e de provedores. Así mesmo, informámoste de que podes exercer os dereitos de acceso, de rectificación, de cancelación e de oposición ao tratamento dos teus datos ante o responsable do tratamento de GLOBALINGUA, S. L., na Rúa do Voluntariado, n.º 3, local 41, 15003 (A Coruña).