TRADUCIÓN
XURADA

Para que unha tradución xurada se considere como tal, deberá contar coa certificación estándar que se establece no BOE, así como co selo e coa firma do tradutor xurado responsable. Deste xeito, estas traducións pasan a ser documentos oficiais, é dicir, teñen a mesma validez que o documento orixinal. O obxecto da dita certificación é que o tradutor xurado dea fe de que a tradución que realizou contén unha reprodución fiel do documento orixinal noutro idioma.

Outra das particularidades deste tipo de documentos é que o único soporte que se considera válido é o físico en calquera das súas formas (é dicir, papel), se ben non é necesaria a súa presentación en papel timbrado. Na era da dixitalización, é posible escanear este tipo de documentos para presentalos a través de formularios ou de instancias en formato electrónico, pero cómpre lembrar que a única versión oficial será a que se atope en formato físico.


CERTIFICACIÓN

Unha tradución xurada ten a mesma validez que o documento orixinal.